o nas

 

Roboty ziemne

Wykonujemy kompleksowe roboty ziemne zgodne z wszelkimi normami bezpieczeństwa. Oferujemy prace związane z wykopami, nasypami, niwelacją terenu oraz stabilizacją gruntu.

Rozbiórki i wyburzenia

W profesjonalny sposób podchodzimy do zleceń związanych z wyburzeniem oraz rozbiórką obiektów. Dzięki ogromnemu doświadczeniu naszych pracowników prace wykonawcze pozbawione są ryzyka.

Układanie kostki brukowej

Posiadamy odpowiedni sprzęt oraz pracowników z szeroką wiedzą praktyczną w wykonywaniu najwyższej jakości nawierzchni z kostki brukowej. Efekt końcowy zawsze łączy estetykę z wysoką funkcjonalnością.

Wykopy, nasypy i inne prace ziemne

Prace ziemne są integralną częścią każdej budowy. Ich głównym zadaniem jest przygotowanie podłoża zgodnie z dokumentacją projektową. Opierają się na wydobywaniu gruntu, przewożeniu go w konkretne miejsce, a także przekształcaniu w pożądaną formę. Roboty ziemne wykonuje się na potrzeby realizacji budowli i instalacji podziemnych, fundamentów obiektów nadziemnych, podbudowy pod infrastrukturę liniową czy też kształtowania terenu.

Melioracja

Melioracja głównie polega na uwydatnianiu zdolności produkcyjnych gleb. Do tego typu wykonywania robót ziemnych zalicza się między innymi regulacje rzek, budowę kanałów, wałów ochronnych, zbiorników wodnych, odwadnianie terenu, a także nawadnianie gleb suchych. Nasza firma głównie zajmuje się odwanianiem terenu, czyli usuwaniem nadmiaru wody z profilu gleby. Proces ten wykorzystywany jest nie tylko w rolnictwie, lecz także w budownictwie.

Niwelacje i przygotowanie terenów zielonych

Specjalizujemy się w zakładaniu ogrodów oraz różnego rodzaju terenów zielonych dla klientów indywidualnych, firm czy instytucji. Podejmujemy się każdego wyzwania poczynając od przydomowego ogródka, kończąc na ogromnej działce w centrum miasta. W pierwszym etapie sporządzamy projekt terenów zielonych, następnie przechodząc do prac ziemnych wykonujemy:
– niwelację terenu (usługa, która ma na celu wyrównanie powierzchni terenu poprzez usunięcie nadmiaru gruntu lub uzupełnienie jego braków; służy również do właściwego ukształtowania działki, by móc przystąpić do dalszych prac),
– montaż siatek przeciw kretom i nornicom,
– sadzenie roślin (ozdobnych drzew, krzewów, bylin, itp.),
– zakładanie trawników,
– montaż ogrodzeń gabionowych,
– wykopy pod oczka wodne, baseny czy stawy.

Przygotowanie działki pod budowę domu

Budowa domu wiąże się z precyzyjnym zaplanowaniem prac ziemnych. To od ich jakości zależy bezpieczeństwo mieszkańców. Roboty ziemne składają się z kilku etapów takich jak: wycinka drzew i krzewów, wyrównanie terenu, wyznaczenie miejsca do przechowywania materiałów budowlanych oraz wykop pod fundament. Zajmujemy się kompleksowym przygotowaniem działki pod budowę domu.

Stabilizacja gruntu

Stabilizacja gruntu najczęściej jest wymagana przy budowie dróg, gdzie występują grunty o niskiej nośności. W takim przypadku należy wzmocnić teren przed podjęciem dalszych działań inwestycyjnych. Nasza firma stosuje metodę stabilizacji gruntu na miejscu (in situ), która jest bardzo popularna oraz atrakcyjna cenowo dla inwestora. Metoda ta cechuje się dużą wydajnością oraz krótkim czasem realizacji. Wykonujemy stabilizację chemiczną, zgodnie z wszelkimi normami. Ponadto wykorzystywane przez nasza firmę sposoby stabilizacji gruntu przyczyniają się do jeszcze większego ulepszenia podłoża gruntowego. 

Budowa parkingów i placów

Istnieją różne rodzaje parkingów, lecz zazwyczaj buduje się je w podobny sposób. Poszczególne etapy prac ziemnych są nadzwyczaj ważne, ponieważ na nich opiera się fundament. Należą do nich: prace przygotowawcze, utworzenie wykopów oraz usunięcie wydobytego materiału, wykonanie nasypów, zagęszczenie gruntu, wykonanie stabilizacji podłoża gruntowego, zabezpieczenie powstałych konstrukcji oraz rozłożenie mieszanki kruszywa.

Rozbiórka

Specjalizujemy się w wykonywaniu tradycyjnych rozbiórek obiektów budowlanych, które polegają na usunięciu z przestrzeni danego obiektu oraz przygotowaniu terenu pod nową inwestycję. Rozbiórki przeważnie wymagają uzyskania dokumentacji urzędowej – wszystkie zlecone zadania wykonujemy z zachowaniem wyznaczonych terminów. Nasza wykwalifikowana kadra specjalistów zadba o bezpieczeństwo oraz wysoką jakość pracy podczas procesu rozbiórki.